Tỉnh Hội Nam Định tổ chức kiểm tra công tác Hội năm 2020

Thực hiện Kế hoạch công tác Hội năm 2020, từ ngày 10 đến ngày 12/6/2020 Tỉnh Hội Nam Định đã tiến hành kiểm tra hoạt động công tác Hội của Thành hội Nam Định, Huyện hội Hải Hậu, Hội phường Trần Quang Khải và Hội xã Hải Giang. Đoàn đã kiểm tra công tác quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng  đối với các cấp Hội. Qua đó để đánh giá thực chất kết quả công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội và duy trì hoạt động của Hội theo quy định của Điều lệ Hội, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội các cấp; Công tác vận động, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, từ đó củng cố nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của Hội góp phần hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc giúp đỡ nạn nhân CĐDC trong giai đoạn mới.
Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Hội và Ban Kiểm tra Tỉnh Hội, đoàn do đồng chí Phạm Ngọc Kiểm – Chủ tịch Tỉnh Hội làm Trưởng đoàn. Tại các nơi đoàn đến làm việc có đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và một số ban ngành có liên quan tham dự.
Đ/c Phạm Ngọc Kiểm – Chủ tịch Tỉnh Hội – Trưởng đoàn Kiểm tra quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra công tác Hội
Đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội trong thời gian qua, trong đó chú trọng việc tham mưu của Hội với cấp ủy, chính quyền địa phương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri của tỉnh ủy, huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW trên địa bàn Tỉnh Nam Định; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 15/7/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về “Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” của tỉnh. Việc triển khai thực hiện Điều lệ Hội, quy chế hoạt động của Hội. Thủ tục hồ sơ kết nạp hội viên, danh sách quản lý hội viên và phát thẻ hội viên, thu nạp hội phí. Việc tuân thủ các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính các nguồn lực vận động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân theo đúng quy định ban hành. Công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên liên quan đến công tác chính sách và công tác Hội. Những tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên để phản ảnh, kiến nghị lên cấp có thẩm quyền giải quyết.
Đ/c Nguyễn Thanh Ba – Chủ tịch Hội thành phố Nam Định báo cáo Đoàn kiểm tra
Qua kiểm tra, các đơn vị trên đã tổ chức triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của Hội đã đề ra; Công tác tuyên truyền, thi đua, kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội, kiểm tra, giám sát được tổ chức triển khai theo đúng chỉ đạo của Hội cấp trên, của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đã tích cực vận động hội viên tham gia phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng nông thôn mới bền vững”…, đóng góp quan trọng vào an sinh xã hội tại địa phương.
Đ/c Phạm Tuấn Bảo – Phó Chủ tịch – Trưởng ban Kiểm tra Tỉnh Hội phát biểu tại Hội nghị kiểm tra
Kết luận kiểm tra tại hai đơn vị trên, đồng chí Phạm Ngọc Kiểm – Chủ tịch Tỉnh Hội – Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung báo cáo của các đơn vị và sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương trong hoạt động công tác Hội và phong trào thi đua “Vì Nạn nhân CĐDC” ở cơ sở. Đồng thời đã chỉ rõ điểm mạnh để phát huy và khắc phục những hạn chế góp phần đưa công tác Hội ngày càng đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Từ kết quả này, các cấp hội làm cơ sở để sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn.
Đ/c Đỗ Minh Tâm – Phó Chủ tịch UBND phường,  thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương phát biểu với Đoàn kiểm tra
Tại các địa phương kiểm tra, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đều ghi nhận, đánh giá cao vai trò và hoạt động của Hội nạn nhân các cấp, góp phần an sinh xã hội tại địa phương, đồng thời trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong hoạt động thời gian tới để tạo điều kiện cho Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra./.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ