Tỉnh Hội Nam Định tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe định kỳ cho nạn nhân

Theo chương trình phối hợp giữa hội Nạn nhân Chất độc da cam/dioxin tỉnh Nam Định với các đơn vị y tế trong và ngoài tỉnh, hàng năm Tập đoàn phòng khám đa khoa Việt Mỹ tại Nam Định và phòng khám đa khoa Hoành Sơn Giao Thủy  tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe định kỳ, cấp thuốc miễn phí cho cán bộ làm công tác hội từ chi hội phó trở lên. Đây là chương trình phối hợp được triển khai từ năm 2016 nhằm động viên cán bộ làm công tác hội các cấp phấn khởi  yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Nạn nhân được khám lâm sàng và cận lâm sàng với 14 tiêu chí khác nhau trị giá 920.000 đồng /người

Từ năm 2016 đến nay mỗi năm có từ 2.000 đến 2.500 lượt cán bộ làm công tác hội và nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được khám định kỳ với tổng giá trị quy ra tiền đạt từ 2 đến 3 tỷ đồng.

Trong tháng 1 năm 2021 tỉnh hội vừa hoàn thành đợt khám đầu tiên trong năm cho 1.200 cán bộ làm công tác hội trong toàn tỉnh tại phòng khám đa khoa Việt Mỹ với tổng giá trị quy ra tiền đạt 1,04 tỷ đồng.

                                                          PHẠM TUẤN BẢO

                                                          Phó Chủ tịch tỉnh hội

TƯ VẤN MIỄN PHÍ