Một năm nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày 18-1-2021, Tỉnh hội Nam Định đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tới dự có đồng chí Lương Hùng Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định và lãnh đạo các ban, sở, ngành có liên quan.

   Đồng chí Phạm Ngọc Kiểm – Chủ tịch Tỉnh Hội, Chủ trì Hội nghị

Trong năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ như đại dịch Covid-19, thiên tai bão lũ, các cấp hội đã tích cực nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Lương Hùng Tiến – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu với Hội nghị

Trong công tác xây dựng tổ chức hội, đã kết nạp được 161 hội viên mới nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 11.370 người. Đã tổ chức nghiêm túc việc sơ kết Chỉ thị số 43-CT/TW ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã đạt kết quả tốt đẹp. Hội các cấp đã từng bước ổn định và đi vào nề nếp khẳng định được vai trò vị trí trong xã hội được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao. Có 50% huyện hội đạt tiên tiến xuất sắc, 50% huyện hội đạt khá, không có tổ chức hội yếu kém. Đã tổ chức tập huấn công tác hội cho 100% cán bộ hội cơ sở xã phường thị trấn.

 

Đồng chí Phạm Tuấn Bảo – Phó Chủ tịch Tỉnh Hội báo cáo tổng kết

Hội thường xuyên phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện chính sách đối với nạn nhân. Đến nay tỉnh Nam Định không có hồ sơ tồn đọng. Những đối tượng có đủ hồ sơ theo quy định đều được xét hưởng chế độ nhanh chóng kịp thời không sảy ra tiêu cực họăc khiếu kiện.

Trong công tác vận động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân đã có 23.431 lượt nạn nhân được quan tâm chăm sóc giúp đỡ với tổng giá trị quy ra tiền đạt 11,53 tỷ đồng, tăng 1,09% so với năm 2019. Đặc biệt trong năm đã phối hợp với ngành Y tế trong và ngoài tỉnh khám sức khỏe định kì, cấp thuốc miễn phí cho 1.860 lượt nạn nhân trị giá 1,402 tỷ đồng. Hội viên cấp hội cơ sở đã tự nguyện đóng góp quỹ tình nghĩa 5,2 tỷ đồng,đạt bình quân 440.000 đồng một hội viên.

Hội đã vận động hội viên ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt trị giá 555 triệu đồng bằng tiền, hiện vật; đóng góp tiền, vật liệu, ngày công và đất đai trị giá gần 4 tỷ đồng góp phần xây dựng nông thôn mới tại dịa phương.

Với những thành tích đạt được, năm 2020 tỉnh hội Nam Định đã được Trung ương hội tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của Hội trong năm qua và ghi nhận Hội xứng đáng là thành viên tích cực của khối Mặt trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần tích cực vào an sinh xã hội, đưa Nam Định là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc đạt chuẩn nông thôn mới cấp tỉnh.

Đồng chí Ngô Ngọc Lâm – Chủ tịch Hội huyện Xuân Trường phát biểu tham luận

 Năm 2021 hội đề ra 6 chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện trong đó xây dựng tổ chức hội các cấp 60% trở lên đạt tiên tiến xuất sắc, không có tổ chức hội yếu kém;vận động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân vượt 1,5 % so với năm 2020; xây dựng quỹ tình nghĩa đạt bình quân 500.000 đồng một hội viên trở lên đồng thời đề ra 9 nhiệm vụ chủ yếu trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam và 15 năm ngày thành lập Tỉnh hội Nam Định (17-1-2006/ 17-1-2021).

Các đại biểu dự Hội nghị

                                                                       Phạm Ngọc Kiểm – Chủ tịch tỉnh hội Nam Định

TƯ VẤN MIỄN PHÍ