Hội NNCĐDC/Dioxin huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hội NNCĐDC/Dioxin huyện Hải  Hậu, tỉnh Nam Định vừa tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Phạm Ngọc Kiểm ủy viên BCH TW Hội- Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh, đồng chí Lại Văn Hòa ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện và đại diện Ban Dân vận huyện ủy, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tới dự.
Hội NNCĐDC/Dioxin huyện Hải Hậu được thành lập từ năm 2009 với 34 hội cơ sở, 1310 hội viên và là huyện hoàn thành sớm nhất việc thành lập Hội ở cấp xã, thị trấn trong huyện. Nhận thức rõ Chỉ thị số 43-CT/TW  của Ban Bí thư Trung ương Đảng là văn bản thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học, là cơ sở pháp lý cao nhất cho Hội hoạt động. Do đó ngay sau khi được quán triệt Chỉ thị và Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định; Hướng dẫn của Tỉnh Hội, Huyện Hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tham mưu tích cực với Ban Thường vụ huyện ủy kịp thời ban hành Thông tri số 07-TT/HU ngày 18/9/2015 và Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 26/7/2016 thực hiện trên địa bàn huyện Hải Hậu. Hội đã tổ chức quán triệt tới cấp Hội cơ sở đồng thời phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận huyện ủy và Đài Phát thanh của huyện thường xuyên tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị cùng các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong  huyện. Hội đã tham gia việc xét duyệt chế  độ để người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ được hưởng chế độ nhanh chóng, kịp thời, chính xác theo quy định. Đã có 309 nạn nhân trực tiếp, 9 nạn nhân gián tiếp được xét hưởng chế độ trong thời gian thực hiện Chỉ thị. Cấp ủy, chính quyền cùng cấp đã tăng cường chỉ đạo phong trào hành động “ Vì NNCĐDC”  hàng năm đã vận động  Quỹ Bảo trợ NNCĐDC để chăm sóc nạn nhân với số tiền và hiện vật qui ra tiền trị giá 3,189 tỷ đồng  trong các dịp lễ, tết và ngày 10/8 hàng năm. Hội đã tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân như: tập hợp chữ ký ủng hội vụ kiện của bà Trần Tố Nga – Việt kiều ở Pháp và ủng hộ nạn nhân bom nguyên tử ở Nhật Bản đòi xóa bỏ vũ khí hạt nhân.
Công tác xây dựng tổ chức hội được chú trọng thường xuyên: Đã tổ chức chặt chẽ Đại hội nhiệm kỳ các cấp và kịp thời kiện toàn Ban Chấp hành khi có biến động. Tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ban Chấp hành nhất là chế độ hội họp, thông báo tình hình, sơ tổng kết và công tác kiểm tra, giám sát. Kịp thời khắc phục những hạn chế thiếu sót trong công tác xây dựng hội và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Trong 5 năm qua đã kết nạp 341 hội viên. Các hội viên mới kết nạp đều được  cấp thẻ và huy hiệu hội. Quá trình hoạt động hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới góp phần quan trọng đưa Hải Hậu đạt chuẩn Nông thôn mới cấp huyện đầu tiên trong cả nước. Do đó Hội đã được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Vị thế của Hội được nâng lên. Tổ chức Hội đã thực sự góp phần quan trọng vào an sinh xã hội tại địa phương. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Hải Hậu luôn là huyện dẫn đầu trong phong trào thi đua “ Vì Nạn nhân chất độc da cam”. Hàng năm cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động đáp ứng cho từng nhiệm vụ  được giao, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho hội hoạt động.
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 43- CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng, Hội NNCĐDC/Dioxin huyện Hải  Hậu rút ra 1 số bài học:
1. Lãnh đạo Hội các cấp phải quán triệt và nắm chắc các nhiệm vụ và quan điểm của Đảng nêu trong Chỉ thị số 43 để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có kế hoạch, biện pháp chỉ đạo sát đúng, kịp thời.
2. Phải phối kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong việc vận động chăm sóc, giúp đỡ NN và xây dựng tổ chức Hội.
3. Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị phải gắn với nhiệm vụ kinh tế, chính trị, an sinh xã hội và tình hình cụ thể của địa phương nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ góp phần tích cực vào xây dựng quê hương đổi mới.
Trong thời gian tới nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc hóa học còn rất nặng nề, các cấp hội trong huyện  làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai nhiệm vụ của hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “ Vì NNCĐDC” với phương châm: Hướng về cơ sở, hướng về NN. Chủ động tích cực trong việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh để hội thực sự là ngôi nhà chung cho hội viên và làm tốt công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân ngày một tốt hơn .

TƯ VẤN MIỄN PHÍ