Hội nạn nhân CDDC/dioxin tỉnh tổng kết công tác Hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Tỉnh Nam Định có 14.729 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chât độc hóa học, số người đang được hưởng chế độ của Nhà nước 10.404 người (trong đó nạn nhân trực tiếp 7.645 người, nạn nhân gián tiếp 2.759 người), có 4.325 nạn nhân chưa được hưởng chế độ với nhiều lý do. Gia đình có 1 nạn nhân = 8.624; gia đình có 2 nạn nhân = 1.456; gia đình có 3 nạn nhân = 117, gia đình có 4 nạn nhân = 9, gia đình có 5 nạn nhân = 2. Có 1.286 nạn nhân bị dị dạng, dị tật, 660 nạn nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo. Có 386 gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo; 328 gia đình nạn nhân đang ở nhà tạm, dột; 55 nạn nhân gián tiếp có cả bố và mẹ đã từ trần đang phải nương tựa nhờ người thân, họ hàng; 385 nạn nhân gián tiếp có bố hoặc mẹ đã chết.
Đ/c Phạm Tuấn Bảo – Phó chủ tịch tỉnh Hội trình bày báo cáo tổng kết hoạt đông của Hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Năm 2019, các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Ban chấp hành tỉnh Hội đã đề ra, đội ngũ cán bộ hội có lòng nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, đoàn kết, nghĩa tình, tất cả vì nạn nhân CĐDC, khắc phục khó khăn vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.
Nổi bật: như nhiệm vụ khảo sát, điều tra, thống kê cháu, chắt của người bị nhiễm CĐDC và Điều tra, thống kê tình hình nạn nhân, hoàn cảnh gia đình nạn nhân trong tỉnh, công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo các cấp đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn…giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng, góp phần anh sinh xã hội.
Trong năm qua, Hội các cấp đã tích cực vận động sự ủng hộ giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh được 7.527.961.000 đồng (trị giá quy ra tiền), tăng 13,41% so với năm 2018. (Trị giá so với ngân sách tỉnh cấp cho hội hoạt động gấp 34,2 lần). Số tiền vận động được đã chăm sóc, giúp đỡ cho 17.741 lượt nạn nhân, với các hình thức: xây, sửa nhà, khám bệnh tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, trợ cấp khó khăn, tặng học bổng, phương tiện hỗ trợ đi lại. Cùng với đó, các cấp Hội đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trích từ quỹ bảo trợ nạn nhân CĐDC 415,950 triệu đồng để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.
Đ/c Lương Hùng Tiến – Phó Chủ tịch Thường trực UBMT TQ VN tỉnh Nam Định, phát biểu với hội nghị
Năm 2020, hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 20-TT/TU ngày 03/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam; Phối hợp với Sở LĐTB&XH tham mưu với UBND tỉnh quan tâm sớm hoàn thiện việc đầu tư xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công, để phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, tẩy độc cho nạn nhân CĐDC, sẵn sàng nhận nuôi dưỡng các cháu là nạn nhân gián tiếp có cả bố và mẹ đã qua đời không nơi nương tựa; Chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh theo quy chế đã đề ra, đổi mới các hoạt động của Hội cả bề rộng về chiều sâu, nắm chắc số chất lượng cán bộ, hội viên. Nắm vững nội dung chỉ đạo của Trung ương Hội để triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả;
Tổ chức tập huấn công tác Hội cho cán bộ chuyên trách làm công tác hội từ cơ sở trở lên; Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đến việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân kịp thời, hiệu quả, tích cực. Chú ý đến nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân dị dạng, dị tật, mắc bệnh hiểm nghèo, tổ chức các hình thức giúp đỡ lâu dài bền vững như: xây sửa nhà, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, tặng sổ tiết kiệm, bảo hiểm y tế, đỡ đầu nạn nhân, phương tiện đi lại, học tập…;
Tổ chức tốt đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí định kỳ hàng năm cho cán bộ, hội viên các cấp; Tích cực vận động nguồn lực ủng hộ, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân ở các cấp hội đạt chỉ tiêu đề ra; Tăng cường hoạt động của Quỹ Nạn nhân CĐDC tỉnh có hiệu quả theo đúng quy chế. Tại Hội nghị này, Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh Hội đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020 và trao tặng giấy khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân hoàn thành suất sắc nhiệm vụ công tác hội./.
Đ/c Phạm Ngọc Kiểm – Ủy viên TWH, Chủ tịch tỉnh Hội trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong PTTĐ năm 2019
Văn phòng tỉnh Hội

TƯ VẤN MIỄN PHÍ